Maa-ainesten seulonta, betonijäte pois maan joukosta