Kiertotalous ja ympäristö

GLES-yhtiöt tekevät kierrätysasioissa yhteistyötä alan parhaiden luvan omaavien toimijoiden kanssa.

Gles käsittelee rakennusten purussa syntyvän betonin CE-merkityksi tuotteeksi (GLES Rock).

Jätteet kuten betoni, kipsi, metallit, lasi, puu ja villa kierrätetään asiakkaan tarpeen mukaan huomioiden lait, määräykset ja asetukset sekä uudet innovaatiot.

Haitta-aineet kuten asbesti puretaan asetusten mukaisesti ja haitalliset sekä vaaralliset aineet toimitetaan valvotussa toimintoketjussa vain luvan omaaville käsittelijöille. Koneille, laitteille ja rakennusosille (ovet, ikkunat, lukitusmekanismit, irtain kalusto, talotekniset laitteet, portaat, kaiteet ja väliseinät) valmistellaan uudelleenkäyttöä tarvittaessa.

GLES Jätehierarkian mukainen etusijajärjestys

Gles noudattaa jätelainsäädännön mukaisesti jätteiden etusijajärjestystä rakennus- ja purkuhankkeissa.

Jätehierarkia

Gles toimii tavoitteellisesti EU:n jätehierarkian mukaisesti huomioiden asiakkaiden vaatimukset. Noudatamme jätelainsäädännön mukaisesti  jätteiden etusijajärjestystä rakennus- ja purkuhankkeissa.

  1. Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta.
  2. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten.
  3. Jos uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, jäte on kierrätettävä.
  4. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin, mukaan lukien hyödyntäminen energiana.
  5. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, hyötykäyttökelvoton jäte on loppusijoitettava asianmukaisesti.

Ota yhteyttä

Janne Kuulasvuo
p. 050 2400
janne.kuulasvuo (at) gles.fi