Asbestipurku

AsbestipurkuGles tekee asbestipurkutyöt ammattitaidolla ja viranomaisten määräyksiä noudattaen.

Asbestia sisältävien kohteiden purku on erityistä ammattitaitoa vaativaa työtä. Purettavasta kohteesta tehdään asbestikartoitus, jossa selvitetään kohteessa mahdollisesti olevan asbestin sijainti, laatu, määrä ja pölyävyys. Työntekijöiden sekä kiinteistössä liikkuvien henkilöiden turvallisuudesta on pidettävä erityistä huolta. Asbestipurkutöihin tarvitaan työsuojeluviranomaisen lupa. Purkajalla on oltava pätevyys, koulutus, asianmukaiset laitteet ja varusteet sekä asbestipurkutyöhön sopiva terveydentila. 

Asbesti on terveydelle erittäin vaarallista. Hyväkuntoiset asbestimateriaalit eivät aiheuta ongelmia, mutta rikkoutuneet materiaalit saattavat levittää asbestipölyä ilmaan. Suomessa asbestia käytettiin rakentamisessa 1920–1990-luvuilla, kunnes sen käyttö kiellettiin kokonaan vuonna 1994. Lähes jokainen tuon ajan rakennus sisältää asbestia jossain muodossa. Asbestia käytettiin rakennusmateriaalina, koska sillä on hyvät palonkesto-ominaisuudet ja se on hyvä lämmön- ja sähköneriste. Asbestia on käytetty muun muassa eristeissä, laasteissa, maaleissa, liimoissa ja julkisivumateriaaleissa.

Asbestipöly läpäisee tavalliset hengityssuojaimet ja suodattimet, joten siltä on lähes mahdotonta suojautua kotikonstein. Asbestipuruissa on käytettävä erikoissuodattimilla varustettuja suurtehoimureita, jotta pöly ei pääse leviämään. Asbestijätteet on kuljetettava asianmukaisesti ja turvallisesti jätteidenkäsittelylaitokseen.

Muiden haitta-aineiden purku

Asbestin lisäksi Gles purkaa turvallisesti myös muut haitta-aineet kuten kreosootti (esim. kivihiilipiki), PCB-yhdisteet, öljyt ja raskasmetallit (esim. lyijy) sekä betoniin imeytyneet haitalliset aineet.

Haitta-aineiden purku palaneessa talossa

Gles hoitaa haitta-ainepurut myös tulipalon jälkeisissä tilanteissa.

Homepurku

Rakennusten homevauriot syntyvät, kun rakenteisiin pääsee kosteutta ja asiaa ei huomata ja/tai hoideta kuntoon. Home on hengitettynä vaarallista terveydelle ja pitkäaikainen altistuminen aiheuttaa muun muassa astmaa.

Jos kiinteistössä on homevaurioita, on aloitettava purkutyöt. Purettava kohde eristetään muista tiloista ja alipaineistetaan mikro- tai hienosuodattimella varustetulla alipaineistajalla. Näin estetään purkutyössä syntyvän pölyn leviäminen ulkopuolelle. Purkutöiden jälkeen tilat käsitellään desinfiointiaineella, joka tuhoaa loput homeitiöt.

Purkujäte kootaan tiiviisiin säkkeihin tai kannellisiin astioihin, joilla jäte kuljetetaan suojatulle vaihtolavalle tai konttiin. Vaihtolava toimitetaan asianmukaiselle jätteenkäsittelypaikalle.

Homepurkutyö luokitellaan vaaralliseksi työksi, joten anna se ammattilaisten tehtäväksi. Gles huolehtii purkutyön lisäksi tarvittavista alkukartoituksista ja purkusuunnitelmista.

Glesiltä saat myös asbesti- ja haitta-ainekartoitukset ammattitaidolla!

Ota yhteyttä asbestipurkutöissä:

Ville Väänänen
p. 044 5540590
ville.vaananen (at) gles.fi

Jos tarvitset asbestikartoituksen, ota yhteyttä:

Ville Väänänen
p. 044 5540590
ville.vaananen (at) gles.fi

Gles asbestipurku ja asbestikartoitusLataa Gles Asbestipurku ja Asbestikartoitus -esite pdf-tiedostona: Gles asbestipurku ja asbestikartoitus

Kuvia asbestipurkutöistä ja muista haitta-ainepurkutöistä
Alapohjan homepurku
Alapohjan homepurku
Krokidoliittiasbestin purkua Elimäenkadulla
Krokidoliittiasbestin purkua Elimäenkadulla
Krokidoliittiasbestin purkua Elimäenkadulla
Krokidoliittiasbestin purkua Elimäenkadulla
Krokidoliittiasbestin purkua Elimäenkadulla
Krokidoliittiasbestin purkua Elimäenkadulla
Krokidoliittiasbestin purkua Elimäenkadulla
Krokidoliittiasbestin purkua Elimäenkadulla
Maton poisto sisäilmaongelmien vuoksi
Maton poisto sisäilmaongelmien vuoksi
Vesikaton asbestipurku
Vesikaton asbestipurku
Vesikaton asbestipurku
Vesikaton asbestipurku
Vesikaton asbestipurku
Vesikaton asbestipurku
Vesikaton asbestipurku
Vesikaton asbestipurku
Vesikaton asbestipurku
Vesikaton asbestipurku
Vanajan voimalaitoksen säiliön asbestieristys valmis
Vanajan voimalaitoksen säiliön asbestieristys valmis
Vanajan voimalaitoksen säiliön asbestieristys valmis
Vanajan voimalaitoksen säiliön asbestieristys valmis
Vanajan voimalaitoksen säiliön asbestieristys valmis
Vanajan voimalaitoksen säiliön asbestieristys valmis
Vanajan voimalaitoksen säiliön asbestieristys valmis
Vanajan voimalaitoksen säiliön asbestieristys valmis
Vanajan voimalaitoksen säiliön asbestieristys valmis
Vanajan voimalaitoksen säiliön asbestieristys valmis
Vanajan voimalaitoksen säiliön asbestieristys valmis
Vanajan voimalaitoksen säiliön asbestieristys valmis
Vanajan voimalaitoksen säiliön asbestieristys valmis
Vanajan voimalaitoksen säiliön asbestieristys valmis
Vanajan voimalaitoksen säiliön asbestieristys valmis
Vanajan voimalaitoksen säiliön asbestieristys valmis
Säiliön asbestipurku
Säiliön asbestipurku
Säiliön asbestipurku
Säiliön asbestipurku
Säiliön asbestipurku
Säiliön asbestipurku
Säiliön asbestipurku
Säiliön asbestipurku
Säiliön asbestipurku
Säiliön asbestipurku
Säiliön asbestipurku
Säiliön asbestipurku
Säiliön asbestipurku
Säiliön asbestipurku
Asbestipurkutöiden suojausmateriaalien haalaus
Asbestipurkutöiden suojausmateriaalien haalaus
Asbestipurkutöiden suojausmateriaalien haalaus
Asbestipurkutöiden suojausmateriaalien haalaus
Asbestipurkutöiden suojausmateriaalien haalaus
Asbestipurkutöiden suojausmateriaalien haalaus
Homesaneeraus
Homesaneeraus
Homesaneeraus
Homesaneeraus
Homesaneeraus
Homesaneeraus
Homesaneeraus
Homesaneeraus
Homesaneeraus
Homesaneeraus
Homesaneeraus
Homesaneeraus
Homesaneeraus
Homesaneeraus
Kosteusvaurion korjaus
Kosteusvaurion korjaus
Kosteusvaurion korjaus
Kosteusvaurion korjaus
Kosteusvaurion korjaus
Kosteusvaurion korjaus
Kosteusvaurion korjaus
Kosteusvaurion korjaus
Kosteusvaurion korjaus
Kosteusvaurion korjaus
Putkieristeiden purkua osastointimenetelmällä
Putkieristeiden purkua osastointimenetelmällä
Asbestipurkua
Asbestipurkua
Asbestipurkua
Asbestipurkua
Asbestipurkua
Asbestipurkua
Asbestipurkua
Asbestipurkua
Asbestipurkua
Asbestipurkua
Osastointimenetelmällä tehtävä asbestipurku
Osastointimenetelmällä tehtävä asbestipurku
Katon kapselointi korkeapaineruiskulla
Katon kapselointi korkeapaineruiskulla
Asbestipurkua Brokk 60 -purkurobotilla
Asbestipurkua Brokk 60 -purkurobotilla
Asbestipurkua Brokk 60 -purkurobotilla
Asbestipurkua Brokk 60 -purkurobotilla
Asbestipurkua Brokk 60 -purkurobotilla
Asbestipurkua Brokk 60 -purkurobotilla
Asbestipurkua Brokk 60 -purkurobotilla
Asbestipurkua Brokk 60 -purkurobotilla
Asbestityötä kellarissa