Asbestikartoitukset luotettavasti ja ammattitaidolla kaikenlaisissa kohteissa

Asbestikartoitus ja asbestipurkutyöt

Puhdastila asbestipurkutöissä

Uusi vuoden 2016 alusta voimaan astunut laki asbestipurkutöistä edellyttää, että remontointi- ja purkutöiden alkaessa on aina kartoitettava materiaalien ja teknisten järjestelmien asbestipitoisuus. Asbestia käytettiin rakentamisessa 1920-1990-luvuilla muun muassa eristeissä, laasteissa, maaleissa, liimoissa ja julkisivumateriaaleissa.

Gles on valtuutettu asbestitöiden ammattilainen. Suoritamme asbestikartoitukset luotettavasti ja ammattitaidolla kaikenlaisissa kohteissa.

Kartoituksessa paikallistetaan kohteessa olevat asbestipitoiset materiaalit ja niiden määrä. Kartoituksesta laaditaan raportti, jonka tavoitteena on hallita korjaus- ja purkutöiden aikaisia sekä niiden jälkeisiä terveys- ja ympäristöriskejä.

Teemme myös muiden haitta-aineiden (esim. PAH-yhdisteet ja lyijy) kartoituksia.

Toimialueemme on koko Etelä-Suomi ja palvelemme sekä yrityksiä, taloyhtiöitä että yksityisiä.

Ota yhteyttä ja tilaa meiltä asbesti- tai muu haitta-ainekartoitus:

Ville Väänänen
p. 044 5540590
ville.vaananen (at) gles.fi

Gles asbestipurku ja asbestikartoitusLataa Gles Asbestipurku ja Asbestikartoitus -esite pdf-tiedostona: Gles asbestipurku ja asbestikartoitus

Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, johon voi sisältyä asbestipurkutyötä, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä.

Asbestikartoituksessa on

1) paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti,

2) selvitettävä asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä,

3) selvitettävä rakenteissa olevan asbestin ja sitä sisältävien materiaalien pölyävyys niitä käsiteltäessä tai purettaessa.

Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen sekä suunnitellun kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämää ammatillista osaamista.

(Finlex 798/2015)